W odpowiedzi na zaproszenie,

animacja 1nie bacząc na zagrożenie ze strony obiektu zakwalifikowanego jako NEA 2014 RC, losy którego śledził teleskop wirtualny, wykonałam (dość chaotycznie) trochę fotografii, też wirtualnych. Posłużyły mi one do sporządzenia animacji – z dwóch punktów widzenia. 🙂

Animacja 2

 

 

Dodaj komentarz