Wielka plama

Po porannych obserwacjach imponujących protuberancji, zmotywowani do dalszego działania, skierowaliśmy obiektyw teleskopu (Maksutow-Cassegrain 180/1800) na centralną część słonecznej tarczy. Obszar aktywny uwiecznony przy pomocy kamery CCD przestawia się dziś następująco:

Dodaj komentarz