Wielki obszar aktywny

Obszar aktywny oznaczony numerem 1520 jest jednym z największych, jakie obserwowano w ostatnich latach. Ciemne wyspy chłodnej plazmy, utrzymywane w ryzach przez silne pola magnetyczne,  pływają w morzu plazmy gorętszej o 2 tysiące stopni. Ta skomplikowana struktura jest niestabilna i jej rozpad grozi silnymi flarami. Do  zarejestrowania wyglądu tego obszaru użyłem lunetę SkyWatcher 100/1000 z filtrem Coronado 60 i soczewką Barlow x 2 oraz kamerkę Meade III Pro. W pierwszym przypadku filtr był dostrojony, a w drugim odstrojony od linii H-alfa. Powoduje to, iż w obydwu wypadkach widzimy nieco inne obszary powierzchni Słońca – albo dolne warstwy chromosfery, albo też fotosferę, podobnie jak z użyciem filtru foliowego. Na krawędzi Słońca nie zabrakło też protuberancji – widać je wyraźnie na zdjęciu wykonanym bez soczewki Barlow.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz