Wrocławskie klimaty

„Kosmiczne inspiracje 2” to część konferencji „Klimat dla ludzi – ludzie dla klimatu”, która rozpoczęła się w piątek, 13 grudnia, a zakończyła w niedzielę 15 grudnia 2019 roku. Posiedzenia i wykłady odbywały się w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W tym czasie miałem możność przeprowadzenia zajęć warsztatowych na temat projektu EarthKAM  dla nauczycieli szkół podstawowych.

Nauczyciele studiują baner promujący projekt EarthKAM

Z kolei nauczycieli szkół średnich zachęcałem do używania zasobów internetowych w celu wzbogacania tematyki astronomicznej na lekcjach fizyki. Sam także uczestniczyłem w kilku warsztatach o tematyce związanej z astronautyką, co dobrze dokumentują załączone zdjęcia.

Włodek ze swoją wyrzutnią rakietek na sprężone powietrze

Strzelamy rakietami wodnymi

Lot paraboliczny kończy się twardym lądowaniem

Rakietka niosła rejestrator wysokości lotu

Badanie samodzielnie wykonanej osłony termicznej przy pomocy palnika o temperaturze płomienia ponad 400 stopni

W roli astronautów wystąpiły surowe kurze jaja, wszystkie nasze osłony zdały egzamin

Kapsuła z Jajkonautą wędruje na wysokość czterech metrów nad chodnikiem

Niestety mój test sposobu amortyzacji uderzenia nie wypadł pomyślnie

Kluczowym momentem konferencji było niedzielne wystąpienie redaktora Wiktora Niedzickiego zatytułowane „Kosmos w naszym domu”, a poświęcone materiałom i wyrobom, jakie trafiły do powszechnego użytku, choć początkowo przeznaczone dla astronautów. Jak zwykle przy takich okazjach prelegent zaprezentował liczne przykłady ich użycia, demonstrując wprost niezwykłe czasami właściwości a to ognioodpornej tkaniny, a to ekstremalnie lekkiego aerożelu, a to najnowszej kamerki termowizyjnej współpracującej ze smartfonem.

Wiktor Niedzicki opowiada

Próba ognia

Próba wody

Przystawka termowizyjna do smartfona …

… i folia termoizolacyjna pokryta warstewką złota

Przyjazny ekologicznie wyrób z konopi

Drobina aerożelu – arcylekkiego materiału o nieznanym (na razie) zastosowaniu

Lody instant dla astronautów

Ponieważ we wrześniu następnego roku czeka nas uroczyste otwarcie naszej placówki, już pozwoliłem sobie zaprosić do nas z tej okazji Wiktora Niedzickiego z kolejnym „kosmicznym” wykładem. Zaproszenie zostało przyjęte z zadowoleniem, o czym mam przyjemność poinformować społeczność MOA.

Dodaj komentarz