Wystąpienie na konferencji

W trakcie drugiego dnia Międzynarodowej Konferencji „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie” prezeska  KW MOA Agnieszka przedstawiła dotychczasowe dokonania naszego stowarzyszenia oraz przedstawiła plany na najbliższą przyszłość. Jej  wystąpienie zostało nagrodzone brawami, a Dyrektor MOA dodatkowo pochwalił aktywność z jaką działamy.

Aga

Dodaj komentarz