Wystawa pojechała do Olsztyna

Nasza wystawa fotograficzna „Wszystkie kolory żywej Ziemi” od czwartku 28 czerwca jest eksponowana w foyer Olsztyńskiego Planetarium. 20 fotogramów dobrze znanych uczniom MOA zwraca uwagę każdego wchodzącego, zaś duży plakat przy samym wejściu zachęca do jej odwiedzenia. Otwarcie wystawy odbyło się w trakcie wernisażu, który zagaił Dyrektor Jacek Szubiakowski, na jego to bowiem zaproszenie nasze zdjęcia znalazły się w Olsztynie i zostaną tam do końca wakacji. Następnie Grzegorz Sęk i Tymon Kretschmer omówili powody fotografowania Ziemi, sposoby pozyskiwania zdjęć i metody ich opracowywania. Zachęcano także nauczycieli do aktywności w projekcie Sally Ride EarthKAM@Space Camp. Wreszcie przeprowadzono przykładową analizę jednego z obrazów, wskazując na bogactwo informacji, jakie kryje on w sobie. Zwiedzający wystawę mieli także okazję zapoznać się z dokładnym opisem celów i metod pracy uczniów przez lekturę ulotek towarzyszących wystawie.

Wystawę zapowiada afisz przed wejściem do Planetarium

Wywiad dla Radia Olsztyn

Od prawej – Jacek Szubiakowski, Grzegorz Sęk i Tymon Kretschmer

Są już pierwsi zwiedzający

Współautorzy wystawy wraz z Dyrektorem Planetarium

Dzieci z podstawówki zwiedzają wystawę

Dodaj komentarz