Zadanie dla uczniów MOA

Na zdjęciu, wykonanym w czasie tzw. superpełni, czyli dziś rano, przy pomocy chilijskiego teleskopu Slooh, widoczny jest krater księżycowy, którego nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy zjawiska precesji. Kto wskaże ten krater (na przykład używając programu Paint), otrzyma na najbliższych zajęciach, czyli w piątek 1 kwietnia (i nie jest to Prima Aprilis) tabliczkę czekolady „Studencka”. Odpowiedzi – tylko prawidłowe – proszę przysyłać na adres gsek@moa.edu.pl.

Dodaj komentarz