Zadanie – zagadka dla uczniów MOA

Tak, tak, moi drodzy. Ani chwili spoczynku w tym marszu ku doskonałości. Ledwie dla wszystkich oprócz Piotrka zakończyły się zmagania konkursowe, już należy użyć stellarium, aby wziąć udział w kolejnym błyskawicznym konkursie astronomicznym. Na zdjęciu poniżej widocznych jest kilka obiektów, należących do Układu Słonecznego. Należy je wszystkie wskazać, a też nazwać gwiazdozbiory, na tle których obiekty te się znajdują. Odpowiedzi proszę słać na adres gsek@moa.edu.pl, autorzy pierwszych trzech prawidłowych zostaną jak zwykle nagrodzeni tabliczkami czekolady „Studencka”.

Dodaj komentarz