Zmiany poziomu wód w tzw. „pojezierzu olkuskim”

Animacja przedstawia zmiany w poziomie wód gruntowych w tzn. „pojezierzu olkuskim”, uchwycone od grudnia 2023 roku do kwietnia 2024 roku.

Do niedawna w gminie Bolesław (powiat olkuski) były dwa zalewiska. Pod koniec ubiegłego roku zaczęło powstawać kolejne, które w ostatnim okresie znacząco powiększyło swój obszar, co zostało uchwycone na animacji gif. Na razie nie ma ono tak pokaźnych rozmiarów jak pierwsze zalewisko, ale wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej będzie ono powiększać swoją powierzchnię.

Powstanie owych zalewisk związane jest z zamknięciem Kopalni Olkusz-Pomorzany, co było równoznaczne z zaprzestaniem odpompowywania wód z podziemnych wyrobisk. W wyniku wypełniania się leja depresji, poziomy wód gruntowych zaczęły się znacznie podnosić.

Całość prac wykonano w trakcie warsztatów EarthKAM 27-28.04.2024 roku w MOA Niepołomice.

Dodaj komentarz