Grecki filozof na Księżycu.

Tym razem wspólnie z panem Grzegorzem sfotografowaliśmy krater, nazwany przez Riccioliego na cześć greckiego filozofa, dyrektora szkoły neoplatońskiej Proklosa, żyjącego w V w. Wywarł on znaczy wpływ na filozofię swojego okresu i na całą filozofię wczesnośredniowieczną. Jego dziełem, na które warto zwrócić uwagę są „Elementy teologii”. W swojej twórczości starał się stworzyć syntezę systematyzującą całą twórczość Greków.

Dodaj komentarz