Klejnoty z kosmicznej szkatuły – M35

Na zdjęciu widoczne są dwie grupki gwiazd. Ta większa, złożona z obiektów o niebieskawym zabarwieniu, może być dostrzeżona w gwiazdozbiorze Bliźniąt okiem nieuzbrojonym i zawiera około pięciuset gwiazd. Do tego ponad czterysta z nich to gwiazdy podwójne. Nazywana jest Messier 15 i należy do gromad otwartych. Jej wiek jest oceniany na 100 milionów lat, czyli jest bardzo młoda w kosmicznej skali czasu. Ta mniejsza grupka to także gromada otwarta NGC2158, która jest dziesięć razy starsza. Stąd to żółtawe zabarwienie, mówiące o obniżaniu temperatury powierzchniowej starzejących się gwiazd. Zaś zgodnie z prawem Plancka w widmie ciał chłodniejszych dominuje promieniowanie długofalowe. Obie gromady zajmują podobną objętość w przestrzeni, ale ta druga, znacznie mniejsza na zdjęciu, znajduje się czterokrotnie dalej i świeci dwadzieścia pięć razy słabiej, zatem okiem nieuzbrojonym nie sposób jej dostrzec. Na przykładzie tych dwóch gromad niemal naocznie możemy się przekonać, że nasze teorie o ewolucji gwiazd są poprawne.

Dodaj komentarz