Krok w dobrą stronę

W sobotę 4 października, w samo południe słoneczne, spotkaliśmy się we włościach Justyny, czyli w Szkolnym Obserwatorium Astronomicznym w Gawłowie. Grono zaproszonych nie było przypadkowe – to byli uczestnicy naszych zajęć i obozów, czyli ci, którzy mogą o sobie powiedzieć, że są wychowankami MOA. Oprócz przyjemności, wynikającej z rozmowy z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, spotkanie przyniosło pożytek w postaci szczegółowego rozważenia pewnej inicjatywy, jaka powstała przed kilkoma miesiącami w gronie trojga osób, a później była dyskutowana na fejsbukowym czacie. Uzgodniliśmy podstawowe założenia, dogadaliśmy formułę działania, padły pierwsze propozycje konkretnych przedsięwzięć. Finalizacja naszego zamiaru nastąpi, jeżeli taka będzie wola uczestników, na spotkaniu w sobotę, 18 października, w przerwie obrad VII Międzynarodowej Konferencji w Niepołomicach. Zapraszam tych, którzy czują się wychowankami MOA, do udziału w rzeczonym spotkaniu.

fot1

 

 

 

 

 

 

fot2

Dodaj komentarz