Nie tylko meteoryty

Kamienie spadające z nieba budziły i nadal budzą ogromne zainteresowanie, dlatego też pasjonaci – zbieracze oraz naukowcy zajmujący się badaniem meteorytów, a także nauczyciele popularyzujący tę dziedzinę ludzkiej aktywności skrzyknęli się i przed dwudziestu laty założyli Polskie Towarzystwo Meteorytowe. Dwunasta Konferencja PTMet odbyła się – a jakże – w miejscu, gdzie w roku 2002 za sprawą kilkunastu osób Towarzystwo powstało. Miejscem tym jest miejscowość Guciów na Roztoczu, słynna z faktu, że w pobliżu znaleziono meteoryt Zakłodzie. W tegorocznym spotkaniu udział wzięły 52 osoby, w tym liczni ojcowie-założyciele. Obradowaliśmy w skansenie Zagroda Guciów w otoczeniu wiekowych budynków, mieszczących liczne kolekcje – o tym jeszcze będzie mowa.

Miejsce Konferencji

Jedna z odrestaurowanych wiejskich chałup z izbą mieszkalną

Sala obrad

Klasycznym referatom, które zostały wysłuchane z odpowiednim nabożeństwem, towarzyszył szereg innych aktywności. Kilku kolegów – zbieraczy przywiozło próbki swoich zbiorów, wywołując spore zainteresowanie.

Wystawka Marcina Cimały z Dzięgielowa

Płytka wycięta z meteorytu kamiennego

Meteoryt kamienny w całej okazałości

Jeden z kolegów zaprezentował modele kilku meteorytów, wykonane w skali 1:1 na podstawie skanów z oryginalnych okazów. Doskonale został oddany wygląd ich powierzchni – regmaglipty są dobrze widoczne, a kolor całości nie różni się od oryginału. Co ciekawe, modele oprócz rozmiarów mają również wagę zbliżoną do oryginałów. Nie są to niestety obiekty tanie – na przykład ten po prawej kosztuje 1 500 zł.

Modele meteorytów żelaznych w skali 1 do

W trakcie tegorocznej konferencji odtworzono zdjęcie, jakie towarzyszyło zjazdowi założycielskiemu.

Oni zakładali Towarzystwo, profesor Karwowski trzyma masę główną meteorytu „Zakłodzie”, będącą własnością znalazcy, Stanisława Jachymka

Oczywiście nie obeszło się bez zbiorowego zdjęcia uczestników tegorocznego zjazdu.

Uczestnicy dwunastej konferencji PTMet w Guciowie – autor był po drugiej stronie obiektywu

W czasie pobytu w Guciowie mieliśmy możliwość obejrzenia przedziwnej kolekcji przedmiotów różnych, zgromadzonych przez Stanisława Jachymka.

Kilka meteorytów z miejscowego zbioru

Ogromny amonit – takie zwierzęta żyły na Ziemi w okresie kredy

Amonit z wrośniętym belemnitem

Wiekowy warsztat tkacki – prawdziwe cacko

Nocami te odbiorniki cichutko grają swoje audycje

Mieliśmy także możność uczestniczenia w koncercie muzyki dawnej, wykonywanej między innymi na zapomnianym już instrumencie – lirze korbowej.

Koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu „Dziad i Baba”

Kilkudniowy pobyt na Roztoczu wykorzystałem do wykonania sporej liczby fotografii rodzajowych i przyrodniczych.

Drzewo-potwór

Meandrująca rzeka Wieprz

Stawy „Echo” za dnia

Nocny widok na stawy

Lustrzane ślady gwiazd

Nocne niebo nad Roztoczem

W imieniu Dyrekcji MOA złożyłem zarządowi PTMet propozycję, aby konferencja Towarzystwa w roku 2024 odbyła się w Niepołomicach, co przyjęto z zadowoleniem.

Dodaj komentarz