Słońce sfotografowane i należycie opisane

We środę, 13 lipca 2022 roku zdarzyła się godzinka bez chmur, co skwapliwie wykorzystałem do fotografowania powierzchni naszej gwiazdy dziennej. Użyłem teleskop Lunt 100 mm z kamerką ZWO ASI178MM, zaś do opracowania zdjęć posłużyłem się programami Registax, Machinery HDR Effects oraz GIMP.

Zachodnia część słonecznej tarczy – widoczna jest fotosfera i chromosfera z licznymi obszarami aktywnymi i protuberancjami, zdjęcie opracowane jako HDR

Opisanie obiektów na tarczy Słońca

Wschodnia część tarczy z licznymi filamentami

A oto skala obiektów widocznych na słonecznej tarczy

Dodaj komentarz