Ważna nagroda dla naszej byłej uczennicy

Na początku stycznia ukazała się doskonałwiadomość. Otóż Paulina Sowicka, która przez wiele lat uczęszczała na zajęcia do naszego Obserwatorium, właśnie otrzymała Nagrodę CAMK PAN dla Wybitnego Młodego Badacza za rok 2022. Paulina kończy właśnie doktorat w Warszawie, a praca, za którą została nagrodzona, nosi tytuł „The Missing Link? Discovery of Pulsations in the Nitrogen-rich PG 1159 Star PG 1144+005”. Zacytuję tylko dwa zdania ze wstępu: „Aż do 98 % pojedynczych gwiazd zostanie kiedyś białymi karłami – takimi, które łączą historię i przyszłą ewolucję Galaktyki, a których poprzednie stadia są zapisane w strukturze ich wnętrz. Te właśnie centralne części gwiazd mogą być badane za pomocą astrosejsmologii, traktującej pulsacje gwiazdowe jak fale sejsmiczne.” Gratulujemy Paulinie z całego serca i z zachwytem śledzimy rozwój jej naukowej kariery.

Dodaj komentarz