Zadanie dla uczniów MOA

Na podstawie załączonego zdjęcia fragmentu tarczy Słońca należy ocenić grubość chromosfery i wyrazić ją w kilometrach. Pomocny w tym może być wpis z 9 maja ubiegłego roku. Autorzy poprawnych odpowiedzi, popartych szkicami rachunków, nadesłanych na adres gsek@moa.edu.pl, zostaną nagrodzeni tabliczkami czekolady „Studencka”.

Dodaj komentarz