Nowa wystawa meteorytów

Po przeszło roku, kiedy to w naszej gablocie królowały meteoryty z kolekcji Tomasza Jakubowskiego, przyszedł czas na zmianę. We wtorek, 23 stycznia 2024 roku kolekcjoner i znawca meteorytów ze Śląska, Pan Kazimierz Mazurek ustawił swoją wystawę. Jej zamysł najogólniej da się opisać następująco. Na półce najwyższej są meteoryty, które nie przeszły przetopienia, zatem jest to pierwotna materia kosmiczna, rówieśna Układowi Słonecznemu. Na półce średniej są meteoryty pochodzące z rozbitych szczątków planetoid, czyli materia częściowo lub całkowicie przetopiona. Wreszcie na najniższej półce znalazła się materia ziemska, przeobrażona wskutek uderzeń meteoroidów o skały naszej planety. Całość nosi tytuł „Meteoryty, tektyty, impaktyty”, szczegółowe opisy poszczególnych egzemplarzy znajdą się przy gablocie w najbliższym czasie. Co ważne, mamy pozwolenie od właściciela, aby nasi uczniowie wiele z tych okazów mogli badać pod mikroskopem. Mam także poza ekspozycją kilka z oglądu niewątpliwych meteorytów, które jeszcze nie zostały szczegółowo badane, zatem pojawia się pole do popisu dla chętnych uczniów – te okazy możemy piłować, szlifować, polerować, traktować odczynnikami chemicznymi, a także poddać badaniom przy pomocy mikroskopu elektronowego w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracy dla chętnych nie zabraknie, oby starczyło wytrwałości.

Dodaj komentarz